Güç

Güç çeşitli eski sıradan tanımlamalar yerine 21.yy’ın konjonktürüne uygun ve sahip olunan ayrıca bu sahiplenme ile elde edilenini kullanan geliştiren tanımlaması şeklinde karşımıza çıkar.

 

Etkileyen-Etkilenen

 

Etkileyen; söz konusu etkilemeyi etkili yapan ve kısa uzun vadede olumlu olumsuz sonuç alan olay olgular dizisi.

Etkilenen; söz konusu etkilenmenin konusuna göre sayılabilir tanımlanabilir iç dış merkezli kısa uzun vadede olumlu olumsuz sonucun içinde bulunan olay olgular dizisi.

 

Etkileme Gücü

Etkileme gücü; insanın nesnenin herhangibi bir bilinenin bilinmeyenin o andaki değişebilirlik olgusu. Etkileme gücü etki konusu etkilemek istenen şahıs, toplum, topluluk, halk gibi bileşenlerle olabilir. Etkileme gücü yetkinlik deneyim ve bilgiyi barındırır ve bunları uygulayabilme becerisini gerektirir.

 

Etkilenme Gücü

Etkileme gücü tanımlamasına göre daha farklı tanımlamalar içerebilmektedir fakat etkileme gücü ile ilgili yaptığım tanımlama burada da geçerliliğini korur. Etkilenme gücü söz konusu etkileme gücü materyallerinden tabi bu materyaller o an ve o günün şartlarını içeren materyaller olmak şartıyla oluşabilir. Koşullar iyi değerlendirilmişse sonuç pozitif eğer koşullar iyi değerlendirilmemişse negatif olur.

Yukarısı biraz karışık oldu daha bir açıklayıcı olarak ‘’GÜÇ’’ konusunu bloğuma netleştirmeye çalışarak yazayım. İlgi alanım gereği ‘’GÜÇ’’ konusuyla her alandan her yönden çok yönlü ilgilenmekteyim. Hadi ilgi alanımı da geçtim bu ‘’GÜÇ’’ konusu 21.yüzyılda merkeze geçti asıl buraya dikkati çekeyim.

21.yüzyılda ‘’GÜÇ’’ çok farklı konjonktürlere konulara alanlara stratejilere hamle ve uygulamalara göre tanımlanıyor biçimleniyor. 

İşte burada yukarılarda yaptığım oluşum tanımlamaları devreye giriyor: güç etkileyen etkilenen     etkileme gücü etkilenme gücü. Çeşitli olgular ile daha farklı tanımlama ve oluşumların bir veya birden fazla jargonla konjonktürel olarak karşımıza çıkacağı kanısındayım.

 

Buraya kadar güç ile herşey tamam da peki’ ’BİLGİ KULLANIMI’’  güç merkezli güç kullanımı günümüzde ne kadar etken? Hangi alanlarda etken? Ülkeler kim? Bu soru güzel bir soru verilebilecek birden fazla cevabı barındıran bir soru. Güç ve gücün diğer unsur ve bileşenlerinin eskiden olduğu gibi günümüzde de güncelleştirilmiş geliştirilmiş olduğunu ‘’BİLGİ KULLANIMI’’ konusunda net bir şekilde görüyorum.

 

Gücün Farklı Alanlarda Bilgi Olarak Kullanımı

*Güvenlik ve İstihbarat

*Ulusal Uluslararası Politika

*Diplomasi

*Ekonomi

*Teknoloji

*Sağlık

*Jeoloji

*Coğrafya

*Tarih ve Arkeoloji, Antropoloji

*Felsefe Psikoloji Sosyoloji İnsan Kaynakları

*Matematik

*Fizik

*Bilişim

*Satış Pazarlama Reklam Girişimcilik

*Kültürel İlişkiler

*Hukuk

*Turizm

 

Dünya Ülkeleri Açısından Gücün Farklı Alanlarda Bilgi Olarak Kullanımı ve Sunumu

*Abd Brezilya İngiltere Fransa Rusya Ukrayna İtalya Almanya Danimarka Hollanda Norveç İsveç Kanada

Güvenlik ve İstihbarat

Ulusal Uluslararası Politika

Ekonomi

Diplomasi

Bilişim

Teknoloji

Hukuk

Satış

Reklam ve Pazarlama

Kültürel İlişkiler

Turizm

*Türkiye Yunanistan Bulgaristan Azerbaycan Ermenistan Türkmenistan Karabağ Suriye Japonya Kore Çin Kazakistan Pakistan Hindistan

Güvenlik ve İstihbarat

Ulusal Uluslararası Politika

Ekonomi

Satış

Girişimcilik

Teknoloji

Hukuk

Tarih

Kültürel İlişkiler

Turizm

*İran Irak Mısır Libya Suudi Arabistan Afganistan

Güvenlik ve İstihbarat

Girişimcilik

Kültürel İlişkiler

 

Güç ve gücün kaynakları bileşenleri konjonktürel şartları iyi analiz edip stratejik hareket edilirse dengeler her an değişebilir. Dengelerin değişmesi kısa uzun vadeli sert veya soru işareti barındıran şekilde olabilir. Soru işareti yeni öncüller güç bileşenlerine bağlıdır.

Şöyle bir durumda olabilir; güç ve güç bileşenlerinin kullanımı sertleşme ayrışma yerine dünya ülkelerinin eski zamanlarda yerine oturmamış oturamamış olan taşları tanımlamaları eksik olanları tamamlama eskiyi güncelleştirme gereksinmeleri gideme şeklinde olabilir. Bunun olabilmesi için ortak temalarda tanımlamalarda uzlaşma gerekir; insan hakları özgürlük demokrasi ülkelerin yaşadıkları topraklara ve insanlarına karşılıklı saygı duymaları ırkçılığın giderilmesi gibi tanımlamalar.

 

 

Güç ve Strateji

Herhangibi bir kişi ya da ülke iseniz günün koşullarına ve konusuna göre strateji belirlediyseniz bütün olasılıklar alanlar dâhilinde gücünüzü elde etmiş kullanıma hazır hale getirmiş olursunuz. İzleyeceğiniz doğru stratejiler bilgiler doğru güçleri elde etmenizi sağlayacaktır bu elde edilen güç güç bileşenleri doğru yer ve zamanda kullanıldığı takdirde mükemmel bir şekilde çok yönlü etkili olacaktır.

Not; Tarafımdan yazılan bu değerlendirme analiz yorum beyin fırtınası mümkün olabildiği kadar güncel gelişme olgu olay zinciri göz önüne alınarak yazılmıştır.

http://erdem38.blogspot.com/2014/05/guc.html

İzleme 105

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap