WAVEFRONT LAZER TEDAVİSİ NEDİR?

Wavefront Lazer Tedavisi Nedir?

Işık hüzmesi ortam değiştirmediği takdirde düz bir çizgi üzerinde hareket eder. 

Işık ışını ortam değiştirdiğinde ise yön değiştirir. Buna ışığın kırılması diyoruz.

Cismin görüntüsü  sinir ağı - retinaya (makulaya) ulaşana kadar sırası ile kornea, ön kamara sıvısı (aköz hümör), lens ve göz küresini dolduran vitreus  sıvısından geçer. Işığın kırılarak göz içindeki bu yolculuğuna refraksiyon denir. Bu ortamlardaki bozukluklar ışının etkilenmesine - yansımasına neden olur. Bu yansıma sapma (aberasyon) olarak isimlendirilir. Retinada odaklanan cismin görüntüsü göz siniri ile beyindeki görme merkezine taşınır ve görme oluşur. 

Aberasyonlar kromatik ve monokromatik aberasyon  olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Kromatik aberasyonlar (renk sapması) her bir dalga boyunun farklı oranda kırılıma uğraması ve bundan dolayı oluşan aberasyonlarla ilişkilidir. Monokromatik aberasyonlar ise kendi içinde düşük sıralı aberasyonlar ve yüksek sıralı aberasyonlara ayrılır.

I.  Düşük sıralı aberasyon; Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi görme bozukluklarına bağlı aberasyonlardır.

II. Yüksek sıralı aberasyon; Göz bebeği büyüdüğünde artan, ayrıca göz bebekleri daha büyük kimselerde daha sık karşılaşılan ve kornea, lens gibi optik ortamların bozulmasına bağlı ogörülen aberasyonlardır. Bu tür aberasyonlar gözlük camları ile düzeltilemez.

Wavefront teknolojisi ile aberasyonların saptanması amaçlanır. Sapmalar aberometre denilen aletlerle ölçülmektedir.  Bunun için göze ışık demetleri gönderilir. Göz bebeğinden giren ışıklar yene göz bebeğinden geri yansırlar. Aberometre cihazları bu yansıyan ışıkları yakalayarak gözün wavefront haritasını oluşturur. Sonuç olarak göze bir noktadan gönderilen ışığın geri dönerken uğradığı değişimler ölçülür. Bu ölçüm pupilden geçen her nokta için ayrı ayrılıkta ölçülerek gözün wavefront haritası oluşturulur.  İdeal olan göze gönderilen ışığın aynı şekilde geri dönmesidir. Ancak görmesi mükemmel olan gözlerin dahi bir miktar aberasyonu bulunmaktadır.Yani göze paralel giren ışık  dalgalı olarak geri döner.

Yansıyan dalgaların aberometri cihazı (Wavefront analyzer) tarafından oluşturulan haritaları kişiye özel (customized) olup her göz için farklıdır. Bu harita daha sonra lazer cihazına aktarılmakta ve refraksiyon kusurları yanında  her göze özel aberasyonların tedavisi kişiye özel olarak planlanmaktadır. Kişiye özel lazer tedavileri özellikle yüksek aberasyonlu, veya astigmatizmalı uygun gözlerde tercih edilmektedir. Ayrıca karanlıkta fazla genişleyen göz bebekleri de aberasyonları artırabilmekte. Bu sebeple karanlıkta daha fazla genişleme gösteren göz bebekleri de wavefront tedaviler için tercih sebebi olabilmektedir. Kişiye özel wavefront tedavisi yüksek sıralı aberasyon sayısını azaltılabilir ve özellikle karanlıkta koşullarda daha iyi bir görme sağlayabilir.

Bu tedaviler ilk ortaya çıktığında daha net görmeden bahsetmek için  hatalı olarak "Kartal gözü tedavileri" olarak isimlendirilmiştir. Oysaki,  wavefront lazer tedavilerinin amacı yüksek sapma değerli gözlerde korneal traşlamaya ve şekil değişikliğine bağlı oluşabilecek sapmaları kontrol altında tutarak, özellikle gece görme kalitesinin düşmesinin önüne geçilmesidir. Bu tedavilerin her göze ilave fonksiyonel faydası olmayacağı gibi, standard tedavilere oranla daha fazla traşlama yapmaktadır. Wavefront ilaveli lazer tedavileri uygun gözlerde fayda sağlamaktadır ve bu oranı %15 olarak düşünebiliriz. 

 

İzleme 1071

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap