BİYOLOJİ kategorisinden 6 sonuç bulundu.
Ototomi ve rejenerasyon nedir?

Ototomi nedir ? Rejenerasyon nedir? Ve Arasında ki fark nedir ? Ogrenebilir miyim? 

 

Etiketler : ototomi rejenerasyon
Çözülmedi
İzleme 562

  • Ototomi, canlının avcı karşısında savunma amaçlı olarak belli bir parçasını feda ederek koparmasıdır. Hedef şaşırtmak, kaçmak için yapılır. Zorunlu olmadıkça tercih edilmez.Yenilenme oldukça enerji ve besin isteyen uzun bir süreçtir. En bilinen örneği kertenkelelerde kuyruk bırakmadır. Kerevitler de kıskaç bırakmaktadır. Örümcekler ve solucanlarda da görülmüştür. Rejenerasyon, ergin canlılarda doku yenilenmesidir. İki ana başlığa ayrılır. 1.Fizyolojik yenilenme : Normal hayat süreci içinde doku yenilenmesidir. Örneğin ; rahim iç dokusu, sindirim ve boşaltım sistemi iç dokusu, epitel hücreleri, kıl, tüy, boynuz örnek verilebilir. 2.Onarımsal yenilenme : Yaralanmalarda, vejetatif çoğalmalarda, eksik kısımların tamamlanmasında vücudun onarım mekanizmasının dokuyu yenilemesidir. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça onarımsal yenilenme yeteneği düşer. Onarımsal yenilenme, memeli hayvanlar ve kuşlarda yalnızca yalnızca yara kapanması, kemik kaynaması ile sınırlıdır. Amfibilerde yeni üye meydana getirme yeteneği görülse de olgun bireylerde bu yetenek semender harici yitirilmektedir.Kertenkele, ototomi ile kaybettiği kuyruğunu rejenerasyon ile tamamlayabilir. Omurgasız hayvanlarda daha yaygın ve kapsamlıdır. Tüm vücut yenilenmesi ya da üye yenilenmesi olarak görülebilir. Omurgasızların bir kısmında eşeysiz üreme sayılabilecek boyutta yenilenme görülür. Örn. Planaria. Bazı omurgasız üyelerinde ise bu yetenek kısıtlıdır. Örneğin deniz yıldızı yenilenme için orta kısmından bir parçaya sahip olmalıdır. O hücrelere sahipse, tel kol bile kalmış olsa vücudunu tamamlayabilir. Önemli olan "her hücreye dönüşebilme" yetisindeki hücrelere(totipotent) sahip olmaktır. bu hücreler bir araya gelerek blastem oluşturur ve gerekli hücrelere dönüşerek doku yenilenmesini sağlar. Sonuç olarak; Ototomi savunma amaçlı parça kaybedilmesi iken, Rejenerasyon ototomi ya da başka sebeplerle kaybedilen vücut bütünlüğünün tekrar sağlanmasıdır. Kaynak: 1.Ali Demirsoy, Yaşamın Temel Kuralları 2. Richard Johnson Goss, Rejenerasyon

Fibrinojen ve Trombinin nedir

Fibrinojen ve Trombinin nedir?

Etiketler : fibrinojen trombinin
Çözülmedi
İzleme 393

  • Merhabalar, pıhtılaşma sistemi (hemostaz) tek bir reaksiyondan oluşmaz kaskad olarak nitelendirebileceğimiz reaksiyonlar zincirinden meydana gelir. Dimer yapısında bir plazma proteini olan fibrinojen pıhtılaşmada görevlidir. Pıhtılaşma sistemi fibrinojenin fibrine (pıhtı) dönüştürülmesini içermektedir, fibrinojen dolaşımda serbest halde ve çözünür durumda bulunmaktadır. Bu zincirde bir serin proteaz olan trombin fibrinojenden fibrinin oluşumunu sağlamaktadır. Bunun yanında trombinin koagülasyon, yara iyileşmesi ve enflamasyonda görev aldığı bilinmektedir. Trombin ile fibrinojenden fibrin oluşumu fibrin monomerleri oluşumuyla başlar, çözünebilir yapıda olduğundan fibrin(s) denilir. Fibrin(s) fibrin lifleri ve fibrin ağının oluşumunda önemli bir yapıdır. Fibrin monomerleri genişleyerek stabil bir fibrin ağı oluşur. Bu stabilize çözünmeyen fibrin ise fibrin(i) olarak tanımlanmaktadır. Sonuçta pıhtının stabilize yapısı meydana gelmiş olur.

Serum ve plazma arasındaki fark nedir ?

Serum ve plazma arasındaki fark nedir

Etiketler : serum plazma
Çözülmedi
İzleme 6111

  • Merhabalar, Tüpte bulunan kanın pıhtılaşabilmesi için 20-30 dakika bekledikten sonra santrifüj edilmesi gerekir. Santrifüj işleminden sonra üstte kalan kısım serum olarak isimlendirilir. Pıhtılaşma gerçekleşip sonlandığından serumda fibrinojen bulunmaz. Serum kimyasal analizler, serolojik testler ve kan bankacılığında kullanılır. Antikoagulan madde (pıhtılaşmanın gerçekleşmesini önler) içeren tam kan santrifüj edilir ve üstteki kısım plazma olarak adlandırılır. Plazma fibrinojen içerir. Plazma, koagülasyon testleri ve plazmadaki kimyasal analizler için kullanılır. Ölçüm sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek için hangi numunenin kullanıldığı önemlidir.