İstatistiksel Anlamlılık Nedir?

İstatistiksel Anlamlılık Nedir?

İstatistiksel anlamlılık iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin şanstan başka bir şeyden kaynaklanma olasılığıdır. Bir veri setinin sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için istatistiksel hipotez testi kullanılır. Bu test, rastgele şansın sonucu açıklayabileceği ihtimalini temsil eden bir p değeri sağlar. Genel olarak,% 5 veya daha düşük bir p değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu kabul edilir.

İstatistiksel Anlamlılığı Kavrayın
İstatistiksel anlamlılık, ölçülen değişkenler arasında bir ilişki olmadığını varsayan hipotezi kabul etmek veya reddetmek için kullanılır. Bir veri seti, set çalışılan fenomeni veya popülasyon örneğini doğru bir şekilde gösterecek kadar büyük olduğunda istatistiksel olarak önemlidir. Bir veri setinin, fenomenin rasgele olma olasılığı 1/20'den az olması ve% 5'lik bir p-değeri ile sonuçlanması halinde, istatistiksel olarak anlamlı olduğu kabul edilir. Test sonucu p değerini aştığında, boş hipotezi kabul edilir. Test sonucu p değerinden düşük olduğunda, boş hipotezi reddedilir.

Bir Örnek

Yasin, koşu ayakkabısı üreten bir şirket için çalışıyor. Optimum üretim için, her bir cinsiyetin bedeninde kaç tane ayakkabı yapılması gerektiğini dikkate alır. Yasin, erkeklerin kadınlara göre daha büyük boyutlara sahip olduğunu anekdot kanıtlarına dayanmaz; Doğru tahminlerde bulunmak için cinsiyet ile ayak büyüklüğü arasındaki ilişkiyi gösteren istatistiksel bir çalışma kullanmayı seçmektedir.

Eğer çalışmanın p değeri% 2 (<% 5) olsaydı, istatistiksel olarak anlamlı bir sonucu olurdu. P-değeri, ayak büyüklüğü ile cinsiyet arasındaki bağlantının tesadüf sonucu olma ihtimalinin sadece% 2 olduğunu göstermektedir. Ardından, şirketin üretim planlarını hazırlamak için çalışmanın verilerini makul bir şekilde kullanabilirdi.

Öte yandan, eğer p değeri% 6 (>% 5) olsaydı, çalışmayı üretim planları için temel olarak kullanmak mantıklı olmazdı. Bu nedenle,% 2 p-değeri olan çalışma, çoğu erkeğin 8-12 arası ayakkabı ayakkabısı, kadınların da 4-8 arası ayakkabı ayakkabısı olduğunu söylerse, ayakkabının çoğunu bu boyutlarda üretmek için planlar geliştirebilir.

Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar

İstatistiksel anlamlılık iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin şanstan başka bir şeyden kaynaklanma olasılığıdır.

İstatistiksel anlamlılık, ölçülen değişkenler arasında bir ilişki olmadığını varsayan hipotezi kabul etmek veya reddetmek için kullanılır.

Bir veri setinin sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için istatistiksel hipotez testi kullanılır.

İzleme 6115

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap