TİROİD GÖZ HASTALIĞI (Graves hastalığı)

Tiroid bezi hastalığına göz ve göz çevresi dokularının eşlik ettiği otoimmün hastalıktır

Kadınlarda 8-10 kat fazla görülür

Akut ve Kronik (Fibrotik) evre olmak üzere 2 döneme ayrılır. Ödem, kızarıklık ve ağrı ile kendini gösteren akut evre 1.5-2 yılda iyileşme göstererek yerini sakin Fibrotik evreye devreder. Fibrotik evrede ağrısız göz hareket kısıtlığı görülebilir. Ayrıca kapakların gerilmesi, gözün öne doğru çıkması (Proptozis) eşlik edebilir.

Tedavi kliniğe göre düzenlenir ve endokrinoloji ile multidisipliner olarak sürdürülür. Tedavide; Lubrikantlar, Nonsteroid antiinflamatuarlar, Kaslara müdahele, Botulinum A enjeksiyonu, Sistemik glukokortikoidler, Radyoterapi, Cerrahi dekompresyon uygulanabilmektedir. 

Bilgisayarlı Tomografi: Kas kitlesindeki genişlemeleri ve görme sinirinin kaslar tarafından sıkıştırılmasını  görüntülenmesi için faydalıdır

( Tiroid Göz Hastalığı’de sadece kaslarda genişleme görülürken; İnflamatuar Orbital Hastalıklarda’de ise beraberinde tendon ka-
lınlaşması da görülmektedir).

★ Tiroid Göz Hastalığı, erişkinlerde propitozisin(tek taraflı ve çift taraflı) ve edinsel çift görmenin en sık
sebebidir.

Sigara, Tiroid Göz Hastalığı gelişme riskini, hastalığın ciddiyetini, ilerlemesini arttırır ve tedaviye ce-
vabı kötü yönde etkiler.

İleri yaş, erkek cinsiyet, tütün mamulleri tüketimi, diyabet, düşük görme keskinliği,
başlangıçtaki hızlı progresyon ve hastalığın süreci
Tiroid Göz Hastalığı için kötü prognostik faktörün
belirleyicisidir.
Akut dönemde medikal tedavi, hastalık stabil hale geldikten sonra cerrahi planlanır.
Akut evre; kortikosteroid, immünsüpresif veya orbital radyoterapi uygulamasına iyi
yanıt verir.
★ Çift görme gelişen olgularda, cerrahi uygulamadan önce inflamatuar evrenin sonlanması
beklenmeli ve kayma açısı stabilizasyonu sağlanmalıdır (6 ay).

(Kaynak: Dr.Faik Oruçoğlu: Güncel ve Özet Oftalmoloji Kitabı. 2018)

İzleme 560

Gönderiye yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir! Giriş Yap